Mi hiszünk a
megújuló energiahordozók biogáztechnológia zöldenergia hulladékhasznosítás környezetkímélő megoldások
fontosságában!

KÉRJEN SZEMÉLYRE SZABOTT ÁRAJÁNLATOT ONLINE! KÉRJE MOST!

Biogáz technológia

A biogáz technológia biogáz hasznosítására épülő energiatermelő eljárás.

Mi a biogáz?

A biogáz 50-70% metánt tartalmazó gázelegy, mely szerves anyagok levegőtől elzárt lebontása során keletkezik. A metán mellett tartalmaz szén-dioxidot, kénhidrogént, nitrogént, szén-monoxidot és vizet is. A biogázt szerves anyagokból, állandó hőmérsékleten, keverés mellett a metanogénbaktériumok bontják le. A biogáz víztelenítés és kéntelenítés után kerül elégetésre.

Az eljárás bemutatása

A biogáz olyan gázkeverék, mely a szerves anyagok -levegőtől elzárt környezetben történő- lebontásából keletkezik. Összetétele 50-70% éghető metán, 30-50% széndioxid és kis mennyiségben különböző gázelegy.

A biogázüzem (biogáz kiserőmű) lényegében híg- és szilárdanyag-adagolóból, fermentorból, utóerjesztőből, végtárolóból és gázmotorból áll.

A biomasszából anaerob kezeléssel nyert, energetikailag hasznosítható biogáz-termeléshez nyersanyag-utánpótlásként energiacélú növényeket, trágyát és különböző hulladékokat használhatunk. A hulladék-alapanyagot szükség esetén szét kell választani, fel kell aprítani és hőkezelésnek kell alávetni. A fermentorban kezdődik, az utóerjesztőkben folytatódik illetve befejeződik a szubsztrátumok szerves anyagának lebomlása és a biogáz képződés.

Ezt követően kerül sor a biogáz gázmotorban történő elégetésére.

biogáz üzem működése

A biogáz-üzemek működését korszerű, automatikus folyamatirányító rendszer ellenőrzi. A képernyőn a kijelzők segítségével nyomon követhető az alapanyag mennyisége, hőmérséklete, a keletkező biogáz mennyisége, a gázmotor által megtermelt villamos áram és a saját villamosenergia-fogyasztás.

Mikor gazdaságos egy biogázüzem?

Számos tényezőt figyelembe kell vennünk, mielőtt úgy határozunk, hogy biogáz-üzemet létesítünk. Meghatározó többek közt a felhasznált alapanyagok bekerülési költsége és szerves szárazanyag-tartalma, az üzem építésének és üzemeltetésének költségei és kihasználtsága, a megtermelt hőenergia felhasználásának módja. A Biogáz Unió a különböző szempontok beható vizsgálata alapján az egyedi igények és szükségletek valamint a műszaki, környezetvédelmi lehetőségek összehangolásával kínál megoldást megbízóinak.

Milyen alapanyagokból készülhet biogáz?

Energiacélú növények (silókukorica, cukorcirok)
Különböző hulladékok:

 • Állati trágya
 • Burgonyafeldolgozási hulladék
 • Élelmiszeripari hulladék
 • Gabonafeldolgozási hulladék
 • Halfeldolgozási hulladékok
 • Használt éttermi olajok, zsírok
 • Háztartási biohulladék
 • Szennyvíziszap
 • Szeszipari maradékok
 • Vágóhídi hulladékok
 • Zsírleválasztó maradék
Mire használható a biogáz?

Kisebb biogáz-üzemek környezetében a biogázt közvetlenül istállók, üvegházak fűtésére használhatják. Nagyobb üzemek esetében a biogázt villamos energiává alakítják át, ami rákapcsolható a környék áramszolgáltatójának hálózatára. A technológia mai szintjén a biogázt metánra le lehet tisztítani, ezt cseppfolyósítva a biogáz üzemanyagként is felhasználható, vagy a földgázhálózatba is be lehet táplálni.

Szennyezi-e a környezetet a biogázüzem?

A biogázüzem fosszilis energiahordozó feldolgozását váltja ki és egy zárt széndioxid-rendszer elvén működik, így környezetkímélő megoldást kínál.